Twitter

Personu apdrošināšana


Veselības apdrošināšana
paredz izdevumu kompensāciju par ambulatoro un stacionāro aprūpi, ģimenes ārstu un ārstu - speciālistu konsultācijām, dažādiem medicīniskiem izmeklējumiem, likumdošanā noteiktajā kārtībā veicamām medicīniskām apskatēm, ārstniecisko masāžu, fizikālās terapijas procedūrām, kā arī izdevumiem par ārstēšanos stacionārā.

Papildus ambulatorās un stacionārās aprūpes programmai iespējams segums zobārstniecības pakalpojumu apmaksai, medikamentu iegādei, optikas iegādei un veselības veicināšanas pasākumiem.

Dzīvības apdrošināšana
paredz izdevumu kompensāciju apdrošinātās personas nāves gadījumā. Šo apdrošināšanu var kombinēt ar apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem, krīzes nelaimes gadījumu apdrošināšanu un citiem papildus segumiem. 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana
paredz kompensāciju par nelaimes gadījuma faktu, un tās apmērs ir tieši atkarīgs no negadījuma smaguma un apdrošinājuma summas.

Ceļojumu (palīdzības) apdrošināšana
apmaksā ārstēšanās izdevumus, atrodoties ārzemēs, paredz kompensāciju par nelaimes un nāves gadījumiem, pazaudētu vai nozagtu bagāžu, atlīdzina citām personām nodarītos zaudējumus, kā arī jurista pakalpojumus, notiekot ceļu satiksmes negadījumam.

Krīzes nelaimes gadījumu apdrošināšana
paredz izmaksāt kompensāciju gadījumos, kad apdrošinātajai personai apdrošināšanas perioda laikā pirmo reizi dzīvē tiek uzstādīta kāda no šīm diagnozēm: ļaundabīgs audzējs, miokarda infarkts, izkaisītā skleroze, insults, vai ir nepieciešamība veikt orgānu transplantāciju vai koronāro artēriju šuntēšanu.

Apdrošinot šos apdrošināšanas veidos jūs iegūsiet:
drošību un pārliecību par ģimenes un tuvinieku drošību un pienācīgu medicīnisko aprūpi,
plānotus izdevumus medicīniskajai aprūpei,
kompensāciju nelaimes gadījumā.

Latvijas likumdošānā ir paredzēti nodokļu atvieglojumi, ja iegādājaties personu apdrošināšanas polises gan sev, gan saviem ģimenes locekļiem.

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@polise.lv

UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING, SIA
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālrunis: +371 67320600

E-pasts: riga@unibrokker.lv

Sazinieties ar mums


Copyright 2000-2005 polise.lv

All rights reserved