Twitter

Transporta apdrošināšana


Parasti transporta apdrošināšanai izmanto divus apdrošināšanas veidus, kuru apdrošināšanas nosacījumi ir ļoti atšķirīgi.

KASKO (transportlīdzekļa brīvprātīgā mantiskā apdrošināšana)
kompensē zaudējumus par bojājumiem, kas radušies ceļu satiksmes negadījumā, ko nodarījušās trešās personas, zādzības vai apzagšanas gadījumā, ugunsgrēka vai dabas stihiju ietekmē u.c. gadījumos.

Apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus atlīdzina arī tad, ja bojājumu izraisīšanā vainīgs ir bijis pats transportlīdzekļa vadītājs. 

KASKO apdrošināšana ir obligāta, ja transportlīdzekļa iegādi finansē līzinga kompānija vai transportlīdzeklis tiek ieķīlāts. 

OCTA (sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana)
aizsargā transportlīdzekļa īpašnieka atbildību gadījumos, kad ceļu satiksmes negadījumā ir radies zaudējums citam transporta līdzeklim, cilvēkam vai īpašumam.

Arī tajos gadījumos, ja jūs esat izraisījis ceļu satiksmes negadījumu, apdrošināšanas sabiedrība zaudējumus atlīdzina.

OCTA apdrošināšanu regulē "Sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas likums".

 

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@polise.lv

UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING, SIA
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālrunis: +371 67320600

E-pasts: riga@unibrokker.lv

Sazinieties ar mums


Copyright 2000-2005 polise.lv

All rights reserved