Twitter

Īpašuma apdrošināšana

Īpašuma apdrošināšana vēsturiski izveidojusies par vienu no populārākajiem apdrošināšanas veidiem. Ar īpašuma apdrošināšanu tiek saprasta fiziskām un juridiskām personām piederoša nekustamā īpašuma vai mantas apdrošināšana. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta kā kompensācija par nodarītajiem zaudējumiem, vai īpašums tiek atjaunots iepriekšējā stāvoklī.

Katrs negadījums, kas noticis ar īpašumu, rada papildu rūpes, laika patēriņu un neērtības. To visu var novērst pārdomāti noslēgts apdrošināšanas līgums un pareiza rīcība, iestājoties apdrošināšanas gadījumam.

Dažādu apdrošināšanas sabiedrību apdrošināšanas polisēs mēdz atšķirties apdrošināto risku daudzums un apdrošināšanas noteikumos- to skaidrojums. Tikpat dažāda ir arī pieeja apdrošinājuma summas noteikšanai, kas ir pamats apdrošināšanas izmaksas lielumam.

Esam saskārušies ar viedokli, ka īpašuma apdrošināšana ir dārga. Mūsuprāt, šī apdrošināšanas veida izmaksas salīdzinoši ar iespējamo zaudējuma apmēru (iedomājieties nodegušu māju!) ir ļoti saprātīgas. Maksājumu par apdrošināšanas segumu var samazināt dažādos veidos.

Bieži īpašuma apdrošināšana tiek kombinēta ar citiem apdrošināšanas veidiem - civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai biznesa pārtraukšanu (juridiskām personām). 
 

Izmantojiet mūsu ieteikumus īpašuma apdrošināšanai:

salīdziniet apdrošināšanas piedāvājumus,

svarīgais, noslēdzot īpašuma apdrošināšanas līgumu,

izlasiet, kā rīkoties, iestājoties negadījumam!

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@unibrokker.lv

UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING, SIA
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālrunis: +371 67320600

E-pasts: riga@unibrokker.lv

Sazinieties ar mums


Copyright 2000-2005 polise.lv

All rights reserved