Twitter

Atbildības apdrošināšana


Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas (CTA) uzdevums ir atlīdzināt zaudējumus apdrošinātās personas vietā, kas tās vainas dēļ radušies trešajām personām.

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana visbiežāk sedz zaudējumus, kas radušies miesas bojājumu rezultātā vai īpašumam, bet dažos gadījumos tie var būt arī finansiāli zaudējumi, morāla kompensācija, juridiski izdevumi vai apkārtējai videi nodarīti zaudējumi.

Vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
sedz zaudējumus, kas radušies jūsu vai uzņēmumu darbības rezultātā.
Šie zaudējumi var būt radušies saistībā ar citai personai nodarītajiem miesas bojājumiem, mantai nodarītajiem zaudējumiem un citos gadījumos, kad to paredz Civillikums.

Profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
sedz zaudējumus, kas radušies, sniedzot kvalificētu profesionālās darbības pakalpojumu.

Vairākās nozarēs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu reglamentē Latvijas Republikas likumdošana.

Zināmākie no šiem apdrošināšanas veidiem ir:
1. OCTA (sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana),
2. būvniecības dalībnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana,
3. zvērinātu notāru profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana,
4. apdrošināšanas brokeru profesionālās darbības civiltiesiskā apdrošināšana,
5. pasākumu organizētāju civiltiesiskās atbildības apdrošināšana
un citi.

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@polise.lv

UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING, SIA
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālrunis: +371 67320600

E-pasts: riga@unibrokker.lv

Sazinieties ar mums


Copyright 2000-2005 polise.lv

All rights reserved