Twitter

Veselības apdrošināšana


Veselības apdrošināšana sniedz iespēju izvairīties no neplānotiem izdevumiem brīžos, kad radušās veselības problēmas, nepieciešama ārsta konsultācija, jānodod analīzes vai jāveic sarežģītāki izmeklējumi.

Kā liecina pieredze, Latvijas veselības aprūpes modelis nenodrošina pilnīgu ārstniecības pakalpojumu apmaksu, turklāt rada papildu izdevumus un laika patēriņu. 

Pārsvarā gadījumu veselību saviem darbiniekiem apdrošina darba devējs, par to saņemot nodokļu atvieglojumus un citas priekšrocības. Lielākā daļa apdrošināšanas programmu tiek piedāvātas darba devējam gadījumos, ja tiek apdrošinātas 10 - 20 personas.

Galvenās kopējās īpašības un atšķirības pa konkrētiem apdrošinātājiem ir atrodamas, izpētot un salīdzinot katra apdrošinātāja piedāvātās veselības apdrošināšanas programmas nosacījumus. Veselības apdrošināšanas programmā norādītais kopējais apdrošinājuma summas lielums vairs nav tas galvenais faktors, kas nosaka tās tirgus cenu, cenas ietekmes faktors ir apakšlimita lielums (maksimālās atlīdzības lielums par vienu gadījumu), kā arī programmā uzskaitītais kopējais pakalpojumu klāsts u.tml., ierobežojumi.

Veselības apdrošinātāju piedāvājums attiecas uz medicīnisko u.c. pakalpojumu apmaksu vai atlīdzināšanu, ko neatlīdzina jeb nesedz valsts, turklāt tiek ievērots apdrošināšanas galvenais pamatprincips, ka apdrošināšanas atlīdzība jeb kompensācija nedrīkst pārsniegt faktiskos zaudējumus jeb izdevumus, kurus cietis ir apdrošinājuma ņēmējs vai apdrošinātā persona.

Ko piedāvā veselības apdrošināšanas sabiedrības:

Pamatprogrammas

„pacienta iemaksas” jeb „līdzdalības maksājuma” apdrošināšanas programma (sociāla rakstura apdrošināšanas pakete);

ambulatoro maksas pakalpojumu apdrošināšanas programmas (dažādu medicīnisku pakalpojumu apmaksa, kam nav valsts finansējuma vai netiek ievērota valstī noteiktā kārtība);

stacionāro maksas pakalpojumu apdrošināšanas programmas (dažādu medicīnisku pakalpojumu apmaksa, kam nav valsts finansējuma vai netiek ievērota valstī noteiktā kārtība, t.sk. maksas operācijas, paaugstināts serviss u.tml.);

Papildu programmas

medikamentu apdrošināšanas programmas (dažādas apdrošinājuma summas un atlaides - 100%, 75%, 50% utt.);

zobārstniecības apdrošināšanas programmas (dažādas apdrošinājuma summas un atlaides - 100%, 75%, 50% utt.);

veselības veicināšanas vai sporta pakalpojumu apdrošināšanas programmas (dažādas apdrošinājuma summas un atlaides - 100% vai 50%);

optikas apdrošināšanas programmas (dažādas apdrošinājuma summas un atlaides - 100% vai 50%).

Pamatprogrammu sadaļas dažādiem polišu veidiem atšķiras ar apdrošināšanas segumu, apmaksas nosacījumiem, ierobežojumiem un apdrošinājuma summu. Visus pakalpojumus, kas paredzēti papildu programmās, apdrošināšanas sabiedrības apmaksā nepilnā apmērā.

Visas apdrošināšanas sabiedrības, kas piedāvā veselības apdrošināšanu, ir Rīgas Polise sadarbības partneri.

Rakstiet mums un uzziniet vairāk: riga@polise.lv

UNIBROKKER INSURANCE & CONSULTING, SIA
Cēsu iela 31/3, Rīga, LV-1012
Tālrunis: +371 67320600

E-pasts: riga@unibrokker.lv

Sazinieties ar mums


Copyright 2000-2005 polise.lv

All rights reserved